Kommunal Gjeld AS

bistår kommuner og fylkeskommuner i problemstillinger knyttet til lån, finansreglement, rutiner, dokumentasjon og rapportering.

Kommunal Gjeld AS

 

Postboks 296

7601 Levanger

 

Tlf. 97 70 07 30

 

eb@kogas.no

 

Org nr. 991 085 963 MVA